پارس # نشست مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان با نیروهای شیفت پیمانکاری مجتمع
 
تاریخ انتشار: 1396/03/10 - 08:30    

نشست مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان با نیروهای شیفت پیمانکاری مجتمع


نشست مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان با نیروهای شیفت پیمانکاری مجتمع
روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع خبر : روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس

تعداد بازدید: 2165